Koruyucu Aşılama

     Kliniğimizde tüm aşılamalar bilimsel programlara uygun şekilde planlanır ve ilk muayene sonrası size verilecek aşı karnesinde düzenlenir. Tüm aşı ve antiparaziter uygulamalar bilgisayar programından takip edilir ve gününden önce hatırlatılarak uygulamaların gecikmeden yapılabilmesi için size destek verilir.